Blackert Lantbruk

Klimatsmart

Våra grisar är klimatsmarta därför att:

 

  • Friska djur som äter lite foder och därför gör ett mindre miljöavtryck
  • Egen odlat protein med ärtor och åkerbönor som ger mindre andel importerad soja
  • Egen vindkraft & solpaneler = grön el
  • Flispanna för uppvärmning av hus och stall
  • Kretsloppstänk då vi optimerar vår odling med gödsel från grisarna
  • Energiåtervinning med värmepumpar i grisstallen