Blackert Lantbruk

Växtodling

bönblomma1Växtodlingen på gården bedrivs konventionellt och klimatsmart.

På gården odlar vi vete, korn, åkerböna och raps.

Allt vi odlar går som foder till grisarna förutom raps som blir livsmedel eller biodiesel. Huvuddelen av växtnäringen kommer från grisarnas gödsel. Vid behov använder vi bekämpningsmedel och handelsgödsel.

Tack vare användningen av grisgödsel, den behovsanpassande användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel tar vi höga skördar och binder därigenom mycket koldioxid från atmosfären till växterna – KLIMATSMART!!

20160814_164449

 

  

 

 

 

 

DSC_0044_2