Blackert Lantbruk

Vindkraft

På gården finns ett vindkraftverk som uppfördes 2007. Vår andel i verket motsvarar den mängd el som vi förbrukar på gården – grön el – KLIMATSMART!!

vindkraft